• Homeslider_2

    Kleinschalige arbeidsmatige dagbesteding voor kunstenaars

    Onder de naam Beidehand® hebben wij een kunstatelier ~ galerie, boven d’n Heerlijckheid, Luciastraat 93C, Princenhage te Breda. In ons atelier wordt kunst gecreëerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan zijn door een verstandelijke beperking, dementie of door sociaal isolement. Mensen die door hun beperking steeds verder van de maatschappij verwijderd dreigen te raken, terwijl het zo belangrijk is voor je eigenwaarde om juist deel te nemen aan het dagelijkse leven. Bij ons kunnen ze - in samenwerking met ervaren kunstenaars - technieken aanleren en zo hun talenten en creativiteit ontwikkelen. Dat alles binnen een kleinschalige, veilige omgeving en met als resultaat kwalitatieve kunst die daadwerkelijk wordt verkocht. Deelnemen aan het dagelijkse, maatschappelijke leven dus, met gevoel voor eigenwaarde, voldoening en plezier. Read more

vriend worden

Particulieren

PGB

begeleiding