PGB

Dagbesteding voor mensen met een handicap

Door mijn ervaring in de zorg als activiteiten begeleidster ben ik bekend met een zeer uiteenlopend spectrum aan achtergronden. Ik ben breed inzetbaar en begeleid cliënten met diverse zorgvragen. U kunt hierbij denken aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, mensen met het syndroom van Down en/of met een autisme spectrum stoornis.
Ik vind het mijn missie om ervoor te zorgen dat deze groep mensen, door extra aandacht, kunnen genieten van het leven en energie krijgen om uit het leven te halen wat erin zit. Ik doe dit door het aanbieden van een combinatie van activiteiten en ontspanning. Waar de nadruk op wordt gelegd (bijvoorbeeld creatieve activiteiten of verzorging en ontspanning) hangt af van het kind/volwassene en de mate van beperking.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Heeft u als chronisch zieke, gehandicapte of oudere voor langere tijd zorg nodig? Denk bijvoorbeeld aan dagopvang. Dan kunt u een pgb aanvragen. PGB kan vanuit Wmo, Wlz, Jeugdwet.

Wilt u meer weten of een eerste kennismakingsgesprek?

U kunt contact met mij opnemen via het emailadres:

atelier@beidehand.nl