Mogelijkheden

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Heeft u voor langere tijd begeleiding nodig? Denk bijvoorbeeld aan dagopvang. Dan kunt u een pgb aanvragen. PGB kan vanuit Wmo, Wlz, Jeugdwet.

Zorg in Natura

Met gemeente Breda hebben wij afspraken gemaakt zodat u bij ons begeleiding kunt krijgen. We zijn dus een gecontracteerde zorgaanbieder Begeleiding.

Breda steunwijzer /organisaties/ wmo-daginvulling

Onderaannemerschap

Met diverse organisaties hebben wij een onderaannemerschap.

Wilt u meer weten of een eerste kennismakingsgesprek?

U kunt contact met ons opnemen via het emailadres:

atelier@beidehand.nl

Dagbesteding voor mensen afstand tot de maatschappij

Door mijn ervaring in de zorg als activiteiten begeleidster ben ik bekend met een zeer uiteenlopend spectrum aan achtergronden. Ik ben breed inzetbaar en begeleid cliënten met diverse zorgvragen. U kunt hierbij denken aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, mensen met het syndroom van Down en/of met een autisme spectrum stoornis.
Ik vind het mijn missie om ervoor te zorgen dat deze groep mensen, door extra aandacht, kunnen genieten van het leven en energie krijgen om uit het leven te halen wat erin zit. Ik doe dit door het aanbieden van een combinatie van activiteiten en ontspanning. Waar de nadruk op wordt gelegd (bijvoorbeeld creatieve activiteiten of verzorging en ontspanning) hangt af van het kind/volwassene en de mate van beperking.